OBSAH - Den Země                                                                   HOME.gif (1289 bytes)


 

 

 Zeme.gif (14578 bytes)


Milí KAmarádi – tové, my, RAtolesti a Nemluvňata !

Ráda bych vám připomněla svátek, který připadá na blížící se 22. duben. Tento den se slaví po celém světě jako DEN ZEMĚ.

Je to svátek naší Země, planety, která jediná ze všech planet sluneční soustavy umožňuje existenci života – lidí, živočichů i rostlin. Dává nám vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, jídlo, bez kterého bychom nemohli být, prostor, ve kterém žijeme a mnoho dalšího. A my lidé jsme si dlouhou dobu mysleli, že toto bohatství je jenom pro nás a že je nevyčerpatelné. Ale ono tomu tak není. Na naší matičce Zemi žije i přemnoho dalších živých tvorů a rostlin, kteří Zemi ke svému životu potřebují stejně tak nutně jako člověk.

Lidé v minulosti Zemi ubližovali a stále ještě ubližují. Třeba tím, že zamořují vzduch vypouštěním životu škodlivých a nebezpečných látek, znečišťují vodu v řekách, mořích a jezerech, ničí životní prostor mnohým živočichům atd. Tak vlastně člověk škodí i sám sobě.Všichni dnes velmi často slýcháme o ozónových dírách, klimatických změnách, smogových situacích, vymírání mnoha druhů rostlin a živočichů a dalších nebezpečích, která jsou jenom důsledkem našeho špatného chování k Zemi.

Den Země je vhodnou příležitostí pro všechny z nás, abychom se nad těmito věcmi zamysleli, abychom si o tom třeba společně v rodině popovídali, abychom vysvětlili dětem některé vztahy a souvislosti, aby se každý z nás snažil dozvědět se více. Můžeme si sami či jako rodina udělat nějakou soukromou oslavu Dne Země. Každý z nás může udělat nějakou, byť drobnou, věc, čin apod., a nemusí to být zrovna na 22. dubna a není třeba uklízet celý les či vysázet stromořadí. Námětů je okolo nás spousta a já bych měla jeden úkol pro všechny naše děti (dospělí se mohou přidat, budou-li chtít):

Vyberte si něco, co je součástí naší Země (např. zvíře, brouček, pták, strom, rostlinka, kámen, hora …) a zkuste to buď nakreslit (libovolnou technikou – pastelkami, barvami, křídou …) nebo o tom napsat krátké povídání či básničku. Kdo bude chtít, může ještě připojit pár řádků o tom, jakým způsobem oslavil on či jeho rodina letošní Den Země. Kdo neumí psát, tomu mohou pomoci starší sourozenci nebo rodiče. Vaše výtvory mi pošlete domů, případně je můžete přivézt na akci “Ploučnice”, do konce dubna. Já si je všechny pečlivě prohlédnu a na nějaké společné akci z nich uděláme výstavku. Poté bychom je mohli nalepit do kroniky a vystavit na našich internetových stránkách. Pro každého, kdo mi něco pošle nebo předá, budu mít překvapení – dárek ke Dni Země.

Srdečně vás všechny zdravíme a těšíme se na vaše výtvory.

roveň vám přejeme i VESELÉ VELIKONOCE!

 

A teď ještě trochu faktografie (hlavně pro rodiče)

Den Země poprvé oslavili před 30 lety američtí studenti. Akce Earth Day se v roce 1970 zúčastnilo na dvacet milionů občanů USA. Od roku 1990 slavíme Den Země i u nás v České republice. V letošním roce se očekává, že se do oslav zapojí 500 milionů lidí z celého kontinentu. Po celém světě včetně naší republiky budou probíhat v tyto dny akce u příležitosti tohoto svátku. Lidé budou společně sázet stromy, čistit potoky, uklízet přírodu, budou podnikat pěší či cyklistické výlety, pořádat koncerty a různá představení, budou se promítat filmy s ekologickou tématikou, zorganizují se nejrůznější přednášky, konference či diskusní kroužky, proběhnou ekojarmarky a happeningy, bude vyhlášeno spousta soutěží a her pro děti atd.

Informační servis pro veřejnost ke Dni Země již řadu let připravuje nevládní organizace Agentura Koniklec. Ještě před 22. dubnem vydává tištěnou publikaci Zpravodaj ke Dni Země, která obsahuje přehled akcí pořádaných ke svátku Země v České republice (k dispozici u Heleny). Na webových stránkách této organizace (http://www.koniklec.cz) můžete najít starší čísla Zpravodaje ke Dni Země, nabídku propagačních materiálů a další zajímavosti týkající se tohoto svátku. V první polovině dubna by měla být stránka aktualizována o přehled akcí ke Dni Země 2000.

Další českou stránkou, na níž můžete najít zajímavosti ke Dni Země, je stránka Národní sítě zdravých měst (http://www.brana.cz/denzeme).

Na mezinárodní úrovni se informačním servisem a koordinací aktivit ke Dni Země zabývá mezinárodní organizace Earth Day Network, která sídlí v americkém Seattlu. Na jejích webových stránkách můžete najít kromě mnoha zajímavostí týkajících se svátku i konkrétní akce, které se pořádají při příležitosti oslav Dne Země 2000 v nejrůznějších zemích celého světa včetně České republiky. Na konci března se k mezinárodní kampani ke Dni Země, kterou Earth Day Network v letošním roce vede, připojilo již více než 4500 skupin ze 181 zemí.

Kontakt: Earth Day Network, 91 Marion Street, Seattle, WA 98 104, USA

tel:+1.206.876.2000, fax: +1.206.682.1184, e-mail: worldwide@earthday.nethttp://www.earthday.net

 

                                                                                                                                            HOME.gif (1289 bytes)