INSPIRACE                                                                               HOME.gif (1289 bytes)

fire.gif (14102 bytes)

Život s písní

     Napadlo vás někdy, jak důležitý vliv měly na naše dětství a mládí písničky? Nejsem žádný nadaný muzikant, zpívám nejraději ve sboru anebo v koupelně a z hudebních dovedností ovládám jen těch pár začátečnických kytarových akordů, ke kterým dospěla většina lidí poznamenaných nějakou oddílovou minulostí. Přesto jsem se onehdy, zřejmě pod dojmem čerstvě založených zpěvníčků své dcery, pokusila zmapovat důležité chvíle svého života, na jejichž pozadí byla písnička. Překvapilo mě, kolik jich bylo a kolik vůní, nálad a nezapomenutelných okamžiků jsem si připomněla. Síla atmosféry  večerních ohňů, těch velkých slavnostních anebo malých soukromých, pocit sounáležitosti duší, pocit spojujícího protestu, vyjádření sympatií, vyznání lásky, síla dojmu prožitého okamžiku, který vám nečekaně natrvalo zalezl pod kůži.

     A dál – povšimněte si textů. Kolik je v nich zpívané poezie. Jak snadno zazní píseň ve chvíli, kdy recitovat se člověk ostýchá. Kolik je v dobrých textech životních příběhů, kolik sdělených životních filosofií a názorů. Existují texty písní, které mohou být přínosnější než přednáška o drogách nebo o boji proti rasismu. Je v nich prostě, ale přesvědčivě popsán vztah k přírodě, k vlasti, k rodnému jazyku, jsou v nich žebříčky hodnot, je v nich morálka, čest, životní moudrost, láska, smrt, životní styl, vše často jen naznačené, řečené jednoduchým příběhem bez velkých slov, ale snad o to výmluvněji. Nezapomeňme, že taková píseň většinou nezní člověku do ucha jen jednou, co přeslechnu napoprvé nebo neobjevím mezi řádky, dopadne na mě příště. Je jasné, že jsou písně dobré (na ty jsem teď myslela především, ale jsou i písně z různých pohledů negativní. Ale i to je důležité vědět, neboť na lidskou duši působí stejně silně.

     Záměrně se vyhýbám konkrétním příkladům, každý z nás má “ty svoje”. Zkuste si zalistovat svým zpěvníkem a určitě je objevíte, mají pro vás osobní význam. A zpívat nepřestávejte! Nezapomínejte doma kytary, flétny a foukací harmoniky, pečujte o oddílové zpěvníčky, zpívejte s dětmi a dětem, zaséváte tím do lidských dušiček semínka, která zapadnou hodně hluboko. A o to nám při výchově jde

Beruška       

       

 

 

 

                                                                                                                                            HOME.gif (1289 bytes)