KRONIKA                                                                        knoflik.gif (1141 bytes) HOME


 

 

 023.jpg (14210 bytes)
DOMAŽ
LICE 99
    

-   O P S Á N O   Z  K R O N I K Y

Zvadlo do Domažlic posílali Sýkorovi Pírkovi:

“Nazdar rodino!”
Po dubnové návštěvě Vlkanova nás vlčecí tematika neopouští (alespo
ň podle Jiráska),
   zveme vás do kraje Chodů (Psohlavců) na akci
DOMAŽLICE 99”
“Pár slov k logistice:

Budeme bydlet na faře F (viz přiložená mapa, dále jem mapa) v jedné větší místnosti bez postelí, která slouží současně jako jídelna, kuchyňka je prý vedle. Na spaní je potřeba uklidit stůl a rozložit si vlastní karimatky na podlahu atd. Takže podmínky trochu tvrdší než ubytování a la Vodička. Proto navrhujeme veškeré stravování z vlastních individuálních zásob s minimálními požadavky na vaření. (čaj bychom společný uvařit mohli).

A tak jsme vyjeli do Domažlic na pozvání pana pátera Jiřího Janoty, které zprostředkoval Vláďa.

Pan páter, jinak přezdívaný Housen, je velmi sympatická osoba, kolem které se v Domažlicích soustřeďují věřící, ale především děti. Pro ně slouží dětské mše, zpívá s nimi, organizuje všelijaké sportovní podniky a taky letní tábor.Sám pak je velký fanda veškeré techniky, opravuje auta, ale třeba i myčku nádobí, střílí z luku a zajímá se vlastně úplně o všechno. Nabídl nám bezva ubytování na nově a vkusně opravené faře.

Na podlahu farní místnosti by se stěží vešla další karimatka. Bylo nás 26:
Sýkorovi Pírkovi (bez Jany), Knappovi, Velknappovi, Sýkorovi Holešovice, Stárkovi, Tesaříci (bez Máti), Kolískovi (bez táty).
V rozlehlé
krajině kolem Domažlic jsme se ale celkem snadno rozptýlili.

Sobotní výprava vedla na Salku, což je ústí zatopeného lomu.019.jpg (15553 bytes) Poobědvali jsme opečené maso a sýr, děti při poledním klidu vystavěly krásné dva bivaky. Trasa výpravy byla dlouhá 14 km a Housen nás vodil cestou necestou. Výjimečně jsme se neorientovali podle hvězd, ale podle digitálních údajů jeho JPS. Ta nám určovala sever, udávala směr cesty a měřila i rychlost přesunu. K večeru už byli někteří účastníci notně utrmáceni. Navíc se rozpršelo a o naše nejmenší , jakož i o těhotné matky, jsme se začínali strachovat. Nicméně najednou jsme se přece jen vynořili na slibované střelnici. Housen nám předvedl olympijský i kladkový luk a všichni jsme si zastříleli na terč. Navzdory únavě dětí a pozdní hodině (terč se začal zvolna nořit do šera) nikdo nebyl zraněn. Na faru už to naštěstí nebylo daleko. Vzhledem k pozdní hodině návratu, volili jsme “rychlou a bezpracnou” večeři ve stylové v025.jpg (10444 bytes)inárně Afrika. Večeře nebyla nakonec zcela bezpracná, protože udržet našich 14 dětí od 8.00 do 10.00 hod večer alespoň v takovém klidu, aby nedošlo ke skandálu,nebylo zcela jednoduché.
Večer děti padly a my jsme si povídali s Housenem v jeho garsonce o věcech duchovních.

Nedělní ráno na faře bylo díky kumulaci ubytovaných trochu těžké, ale neděle se stala záhy nedělí. To když jsme vstoupili v 10 hodin do kostela, kde Jirka sloužil dětskou mši. Byl to nevšední duchovně-umělecký zážitek, který byl navíc zakončen pozváním do zákristie. Tam se z kněze vyklubal opět Housen, předvedl dětem své slavnostní ornáty a vyprávěl o symbolice. Po mši jsme vystoupali na starobylou věž, výhled byl dokonalý. Pod věží si Kryštof prokousl jazyk.
Po obědě jsme poklidili faru a vyrazili za Kozinou. Již ráno děti poslouchaly z kazety pověst o Lomikarovi. Kozinův statek se jim líbil. Paní v chodském nářečí vyprávěla o životě chodů, nadchla nás pro fanfrnoch a zpečetila osud Stárkovic rodiny řkouc, že kdo místní kolébku pokolíbá, tomu se do roka děťátko narodí.

HUVIDÍME !

 

knoflik.gif (1141 bytes)  HOME