OBSAH - Hron                                                                          HOME.gif (1289 bytes)

Vodácká odbornáPic2.jpg (37769 bytes)

Mezi proudy, mezi proudy
naše dlouhý lodi bloudí,
v loubí poutník roubí vor.
V poutech touhy oči poulí,
jak ty dlouhý lodi bloudí,
poslouchá náš rozhovor:

Loďák, zabalák, vracák, hák,
Pic1.jpg (42228 bytes)
bevarex, bagáž, líh.
Zavírák, votvírák, táborák,
epoxyd, laminát, klíh.

Kontra, porcelán, traverz, bort,
ve šlajsně nesraz vaz.
Spáchá zabalák mokrej mord
na tom, kdo nezabral včas.


Trocha teorie nikoho nazabije ...

LOĎÁK       -

ZABALÁK  -

VRACÁK    -

HÁK             -

KONTRA    -

TRAVERZ  -

 

BAGÁŽ       -

pytel z impregnované látky velikosti až dospělého muže. Do    pytle se nastrkají úplně všechny věci, které vodák vlastní. Na dno klademe krém na opalování, retox na komáry a svačinu.
vysoká vlna se zpětnou rotací, postrach otevřených lodí.
Vyskytuje se v silných peřejích a na konci šlajsen.
zpětný proud, vzniká vedle hlavního proudu a žene loď zpátky
pod jez, do mělčiny a mezi klacky.
(též háček) člen posádky sedící vpředu. Ovládá příď lodi, dře třikrát víc než kormidelník a těžce nese, že je tomuto podřízen.
zpětný záběr pádla.Jediná možnost brzdění, chybí-li na lodi kotva.
pohyb šikmo natočené lodi napříč řekou. Traverzu se používá ve specifických situacích pod šlajsnami a jezy, v peřejích a zákrutech. Dovolují si jej zkušenější posádky, zatímco posádky méně zkušené zhusta traverzují proti své vůli.
všechna vodákova zavazadla. Jejich obsah a množství jsou vymezeny na jedné straně vodákovou zkušeností a na straně druhé jeho fantazií.

Výtah ze slovníčku odborných výrazů podle Zdeňka Šmída
                      (Proč bychom se netopili).

Řada oblázků.gif (8081 bytes)

O batolatech na vodě v literatuře mnoho informací není, budeme se muset spoléhnout na vlastní koncepci.Pic1.jpg (42228 bytes)

Léto probíhá ve znamení příprav na divokou vodu, chystáme se na HRON. Sraz 6.8. ve 12.00 v Brezně.

Podrobné interní instrukce viz poštou zaslaný dopis od Velknappů.
Na řeku doporučujeme nahlédnout předem do kilometráže a vodáckých deníčků.
       Zde                                              Beruška

 

 

 

                                                                                                                                            HOME.gif (1289 bytes)