KRONIKA                                                                                      HOME.gif (1289 bytes)

Pražský poutník – 1.část 

Židovské město,  12.listopadu 2000

 Perfektně připravená hra na Starém Městě pražském proběhla za bohaté účasti rodin. Marcela, Luboš a Lída nenechali nic náhodě. Dokonalá dokumentace, časový plán, rozdělení do skupin, pečlivě vymyšlené úkoly a nakonec zlatý hřeb celého putování – uhnětení Golema a jeho oživování. Ani slíbenou pohankovou kaši nám Golem neupřel…

 V neděli, v 10.00 jsem se sešli u Stárků. Povyprávěli jsme si o Golemovi a přečetli pověst. Lída s Marcelou nás potom rozdělily do promyšleně pomíchaných čtyř skupin. Každá skupina dostala svoji barvu, dále krásně připravené tlusté desky s mapkou Starého města, obálkou s obrázky, obálkou s číslem 1, vstupenkami do synagogy a s časem startu k dobrodružné cestě za Golemem.

 Dopis číslo JEDNA jsme přečetli před domem a vyrazili na hřbitov. Každý dopis obsahoval úkoly ke splnění a návod, kde hledat další zprávu.

 „Já, Jehuda Löw ben Bezalel, za časů císaře Rudolfa II., zvolený pražským rabínem, pomohu splnit vaše přání. Také žehnám vaší cestě za nalezením Golema, kterého  jsem kdysi vytvořil a oživil. Vaše kroky nechť provází moje požehnání:   ŠALOM ALECHEM, MELECHE HA ŠARET!“  Takto začínal dopis číslo DVĚ. Měli jsme vymyslet přání a položit je s kamínkem ke hrobu rabiho Löwa, dále namalovat znamení vytesané na jeho hrobě a pokusit se o vysvětlení dalších znamení, která najdeme na okolních hrobech. Místo další zprávy skrývala „hebrejská šifra“, se kterou jsme měli plné ruce práce.

 TŘETÍ dopis jsme objevili u sochy rabiho Löwa na Mariánském náměstí.Ukládal nám vyjmenovat slavné hvězdáře té doby (rádi jsme zavzpomínali na loňskou Hajnici), dále pak určit významné budovy na Mariánském náměstí. Pro další zprávu jsme byli posláni přes Staroměstské náměstí a pražský poledník k severnímu vedlejšímu portálu chrámu Panny Marie pod Týnem.

 Ve ČTVRTÉM dopise nám dal radu sám Tycho de Brahe:

97L4M  13L  O5P78L4D3  8P5264O  V4  8256707V4  83O59 724.  25M  724V6424  24O27  D7PI8.   Abychom získali klíč k jeho matematické formuli, museli jsme znát souřadnice pražského poledníku a odpovědět na několik dalších otázek (kolik je planet sluneční soustavy = G, O = kolik ramen má židovský svícen,  S = počet světových stran,  Y = počet kopytníků ve zvěrokruhu). Formule nás poslala do Staronové synagogy. Naše desky obsahovaly kupodivu i vstupenky do ní.

 Mohli jsme si ji dobře prohlédnout a hodně se o ní a o židovské víře dozvědět.  Hravě jsme potom odpověděli na otázky z dopisu číslo PĚT. Právě na půdě Staronové synagogy možná odpočívalo ztrouchnivělé Golemovo tělo. My jsme ale putovali dál.

 Zprávu číslo ŠEST jsme našli u sochy Mojžíše. Tělo Golema se asi rozpadlo v prach ahlínu. Z hlíny je však ještě vždy možné vytvořit sochu, i když bez duše. Co oživuje tuto tajemnou bytost, je zázračný šém a posvátný rituál, které rabi Löw použil. Vypravte se do Španělské synagogy. Až si ji prohlédnete, u pokladny naleznete člověka, který vám předá další zprávu. Jeden z vašich nejmladších mu však musí říci jako heslo požehnání, které jste získali na hřbitově. Pamatujete si ho ještě?

 Najít správná slova a hlavně odvahu oslovit paní v pokladně nám dalo trochu zabrat. Odměnou nám byl šém a návod, kde hledat dál.

Bylo nutno přečíst ještě jeden dopis a pak se podle něj vypravit do sklepa v Pařížské 14. Našli jsme tam pytel s hlínou a tento dopis:

Jste v cíli vaší cesty. Máte materiál pro vytvoření sochy, šém a oživovací formuli. Můžete tedy podstoupit tento tajemný rituál:

1)      Uhněťte z hlíny sochu Golema
2)      Vyberte tři z vás, kteří  budou představovat tři živly – oheň , vodu a     vzduch
3)      Tito tři ať sedmkrát obejdou Golema ve směru židovských hodin, zatímco ostatní  odříkávají oživovací formuli. UVA CHARTA BACHAIM

Splníte-li vše, Golem obživne a uvaří vám pohankovou kaši.

 U Stárků pak každá skupina skutečně uhnětla svého Golema. Žádný z nich se sice ani po oživovací formuli nezačal hýbat, ale jeho legenda byla rozhodně pro nás vzkříšena.

 

 

 

 

                                                                                                                                            HOME.gif (1289 bytes)